W piątek 05 czerwca 2020 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi do wsi Brunki”. W ramach inwestycji powstanie droga o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzone będą pobocza wraz z wjazdami na grunty rolne o łącznej długości 770 m. Dodatkowo wykonane zostaną nasadzenia miododajnych krzewów i drzew. Inwestycja jest współfinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Przewidywany koszt inwestycji: 940.518,10 zł, wysokość dofinansowania: 148.455,55 zł